Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4kV typu 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nn 0,4kV typy YAKX mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 2973/7 w miejscowości Dachnów, gm. Cieszanów przebiegającej przez działki nr ewid. gruntów: 1792/44, 2858, 2973/1, 2973/7 położonych w obrębie Dachnów, gm. Cieszanów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 14.12.2021r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:  -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 04.01.2022 r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-12-16 09:58
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 07:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 07:48:50