Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 wraz z przyłączem gazu  PE 40 RC dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. gruntów:  4399/15, 4399/19, 4398/6, 4398/2 położonych w Lubaczowie.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 11.01.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
 informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 01.02.2021 r.
 
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20
 


 

 

 
 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 772
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:45:19