Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.19.2021 z dnia 02.04.2021 r.
 
Inwestor: Gmina Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów


Rodzaj inwestycji, jej adres:
-Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351,352, 353, 354, 355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gruntów: 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 w miejscowości Basznia Dolna, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 02.04.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 23.04.2021r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-09 12:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 12:24:52