Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony


Inwestor: Bukowińska Janina zam. Moszczanica 49, 37-632 Stary Dzików.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny propan o pojemności całkowitej V=4850 l (4,85 m3) wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalowanie instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. gruntów: 1118 położonej w miejscowości Moszczanica, gmina Stary Dzików.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 10.05.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 31.05.2023r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-05-11 12:00
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 08:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-31 08:36:25