Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: Gmina Oleszyce z/s. ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
 
Rodzaj inwestycji, jej adres:
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid: 2263/3, 1262/2, 1263, 2316, 1153 położonych w m. St. Oleszyce.

Informacja o dacie zgłoszenia: 7.09.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:  -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 28.09.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 16 632 87 23

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-09 10:13
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-28 12:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-28 12:54:21