Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV wraz z przyłączami, zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Krowica Sama 1” na działkach o nr ewid. gruntów:
-  61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 312/2, 314/1,
   316/1, 317, 318/1 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów,
- 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179,
  1180/1, 1183, 1184 w miejscowości Krowica Hołodowska, Gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 16.09.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 08.10.2021r.
 
 W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-20 09:19
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 10:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-14 10:08:42