Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

dot. XVIII.

ZGŁOSZENIE BUDOWY/ PRZEBUDOWY/ROZBIÓRKI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM 

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.61.2022 z dnia 24 października 2022 r.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 

Rodzaj inwestycji, jej adres:

- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 25RC do budynku
  mieszkalnego jednorodzinnego
na działkach o nr ewid. gruntów: 765, 751, 1465/2, 1465/1, 1464,
  1466/1
położonych w miejscowości Załuże, gmina Lubaczów
.  

 

Informacja o dacie zgłoszenia: 24.10.2022 r.

 Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.- 

informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.

 

            W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Pliszka
    data publikacji: 2022-10-25 14:38
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-25 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 375
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-25 10:57:41