Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzania lasu

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie za pośrednictwem Gminy, w której odbywa się wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzania lasu zastrzeżeń i wniosków w sprawie ww. projektu planu. 2. Na podstawie art. 21, ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), w oparciu o złożone zastrzeżenia i wnioski właścicieli lasów wydaje się decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Kogo dotyczy
Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których jest sporządzany uproszczony plan urządzania lasu.

Czas realizacji
Decyzje są wydawane niezwłocznie po przekazaniu zastrzeżeń i wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przez dany Urząd Gminy na terenie powiatu lubaczowskiego, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosków i zastrzeżeń, a w przypadkach szczególnych – 2 miesiące.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz dotyczący zastrzeżeń i wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Opłaty
Wydanie decyzji w sprawie  uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2014 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/bip

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:50
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 11:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2587
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:53:30