Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.16.2021 z dnia 1.04.2021 r.
 
Inwestor: PSG Sp. z o. o .
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres:
-Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem   przebiegającej przez działki o nr ewid. gruntów:4635/1,4663,5743,5739,5723,5702/1,5703 i 5704  położone w Lubaczowie.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 1.04.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 22.04.2021 r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20.

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-09 12:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 12:20:58