Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączami gazu PE dn 25 RC do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntów: 2299, 2349/3, 2349/7, 2349/12, 2349/11, 2350/23, 2350/22, 2350/42, 2349/10, 2349/9, 2349/8, 2349/4 
  położonych w miejscowości Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 20.03.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 11.04.2023 r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-03-21 11:55
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-04-12 08:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 108
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-12 08:53:37