Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor:   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, adres budowy:
Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS , przebudowa słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 158/2, 159/6, 167/1, 167/4, 168/1, 169/1, 160/5, 170/1, 199, 171, 172/1, 172/2, 173, położonych w miejscowości Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy.

Informacja o dacie zgłoszenia: 09.03.2022 r.        
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: ---     
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 30.03.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego),  w godz. 7.00 – 15.00.piętro I, pok. 22, tel. kontaktowy: 16 632 87 22) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Ziomek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-03-10 12:44
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 13:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1037
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-30 13:32:34