Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.39.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
 
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn25RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. gruntów: 1343/3, 1636, 1344/7 położonych w miejscowości Piastowo, gmina Lubaczów.  

Informacja o dacie zgłoszenia: 07.06.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: - 
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-06-08 13:01
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-29 09:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-29 09:52:11