Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z/s  ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn typu YAKS 4x120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi nn typu YAKXS 4x35 mm2  na działkach o nr ewid: gruntów: 69/3, 69/4, 18/2, 7/1 położonych w obrębie ewid. Łukawiec gm. Wielkie Oczy.
 

Informacja o dacie zgłoszenia: 25.05.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 23, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy (016) 632 87 23.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Sopel
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-26 13:12
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 09:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 775
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 09:30:24