Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV „Młodów 3” na kontenerową wraz z obwodami  nn 0,4kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja S.A. na działkach o nr ewid. gruntów: 1264/1, 1265, 1243, 1229/4, 1192/4, 1193, 1194, 1195/2, 1196/4,1183/1, 1196/2 w miejscowości Młodów, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 31.01.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: 01.03.2022 r.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: -
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-02-02 11:20
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 08:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-01 08:38:34