Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
                z siedzibą w Lublinie
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z dwoma przyłączami nn 0,4kV typu YAKSX 4x25mm2 do zasilenia budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 576/2, 576/1, 615/2, 615/1, 614/2, 614/1, 613/1, 1261/1 położonych w Woli Wielkiej, gm. Narol.
 

Informacja o dacie zgłoszenia: 10.09.2021r
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,  tel. 16 632 87 20
 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-15 08:51
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 14:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-04 14:02:41