Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 
    ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Wymiana istniejącej szafy kablowej, budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2  wraz z przyłączem kablowym nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. gruntów: 7/3, 7/11, 702, 7/20, 6/7 położonych w  miejscowości Lipie, gmina Narol.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 14.02.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 08.03.2023 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-15 13:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-08 09:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 662
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-08 09:04:50