Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Przedmiot petycji dot. pilnego remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko – Huta Złomy w miejscowości Jędrzejówka, gmina Narol
Treść petycji skan przedmiotowej petycji
Data złożenia petycji Pismo z dnia 29 października 2017 r., data wpływu na sekretariat Starostwa Powiatowego – 7 listopad 2017 r.
Podmiot wnoszący petycję Brak zgody podmiotu wnoszącego petycję, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, jego danych osobowych
Przebieg załatwienia petycji Analiza wniesionej petycji, rozpatrzono w dniu 6 luty 2018 r.
Zasięgane opinie dotyczące petycji Nie dotyczy
Przewidywany termin załatwienia petycji  7 lut 2018 r.
Ostateczny termin załatwienia petycji 6 lutego 2018 r.
Sposób załatwienia petycji Skan pisma z 6 lutego 2018 r. – odpowiedź o sposobie załatwienia petycji

 

Pliki

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 14:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-21 10:47:31