Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Sprawa: - Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
Podstawa prawna art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm. )
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20 - 24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - pdf,

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - word


Załączniki:
Pismo do strony w celu uzgodnienia warunków zawartych w art. 47, ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
Opłaty:
  1. Opłata skarbowa za wniosek - 5,00 zł,
  2. za załącznik - 0,50 zł,
Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłat skarbowa:
  1. za odwołanie - 5,00 zł,
  2. za każdy załącznik - 0,50 zł.
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 07:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:44:28