Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z/s  ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:

Budowa linii kablowej n/N typu YAKS 4x120 mm2 wraz z przyłączem kablowym nn typu YAKXS 4x35 mm2 , budową szafy kablowej 2xSL2+4xSLOO oraz złącza licznikowego ZL-1 na działkach o nr ewid: gruntów: 201/3, 201/2, 201/1, 208, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 213/9, 213/10, 213/11, 213/12 położonych w obrębie ewid. Żmijowiska oraz na działce o nr ewid. gruntów: 769/1 położonej w obrębie ewid. Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy.

Informacja o dacie zgłoszenia: 28.04.2022 r.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -

rmacja o braku wniesienia sprzeciwu: 19.05.2022r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 23, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy (016) 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Pliszka
    data publikacji: 2022-04-29 13:13
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-19 08:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1006
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-19 08:22:18