Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
            Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przebiegającego przez działki o nr ewid. gruntów: 4347/1,4346/2,4346/1,4345/2,4345/1,4294 i 4284 położone w Lubaczowie.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 10.02.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 02.03.2021 r.
 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

          Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:47:36