Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
   ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka linii energetycznej kablowej 0,4 kVz przyłączem  przebiegającej przez działki o nr ewid. gruntów: 3216/15,3216/3  położone w Lubaczowie.  
 
 Informacja o dacie zgłoszenia: 4.03.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
 informacja o braku wniesienia sprzeciwu:......................


 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

          Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:48:30