Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.28.2021
 
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

Rodzaj inwestycji, jej adres:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – Etap II  na działkach o nr ewid. gruntów: 1946/4, 1945/4, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1943/3, 1943/5, 1942/3, 1942/2, 1942/4, 1941/1, 1941/3, 1941/4, 1941/2, 1941/5, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1931, 1930, 1929, 1928, 1939, 1926, 1925, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913/1, 1890, 1887, 1909, 1908, 1907, 1906, 1892/1, 1883, 1881/3, 1904, 1903/2, 1903/1, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896 w miejscowości Lubaczów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 25.05.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 16.06.2021 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-19 10:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-19 10:18:32