Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty:

1. dwa egzemplarze wniosku zawierającego:
a) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
b) charakterystykę techniczną ujęcia wody,
c) propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej,
d) propozycje granic strefy ochronnej wraz z planem sytuacyjnym uzupełnione o następujące informacje:
- opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej;
- wielkość powierzchni terenu ochrony pośredniej;
- lokalizacja tablic informujących o strefie ochronnej.

2. załączniki:
- dokumentacja hydrologiczna,
- kopia pisma zatwierdzającego, przyjmującego bez zastrzeżeń dokumentację hydrogeologiczną.
- kopia dokumentu zaświadczającego o prawie własności ujęcia wody,
- kopia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej.
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 217 zł.

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Informacje merytoryczne: Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 18, I piętro, tel. 016 632 87 18.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-06-17 14:05
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 14:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 14:06:10