Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Numer rejestru organu: ABR.6743.10.29.2021 z dnia 25.05.2021 r.
 
Inwestor: Miejski  Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

Rodzaj inwestycji, jej adres:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Lubaczowie przy ul. Budowlanych  - Etap I  przebiegającej przez działki o nr ewid. gruntów:1893/3,1893/4,1894/1,1894/2,1895,1896, 1892/1, 1876/2,1875/11,1875/1,1879/6,1879/5,1879/2 i 1876/1 położone w Lubaczowie.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 25.05.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 16.06.2021 r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-19 10:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-19 10:20:46