Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 896/2, 893, 587, 329/5, 329/21, 329/7, 329/8, 329/19, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/22, 329/23, 329/15 w miejscowości Kowalówka, gmina Cieszanów
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 08.02.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.-
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 02.03.2023r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-09 13:21
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 12:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 288
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-02 12:16:18