Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor:   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, adres budowy:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz przyłączy kablowych,  na działkach o nr ewid.: 892/11,892/9,902,1022, 892/8 położonych w miejscowości Oleszyce.


Informacja o dacie zgłoszenia: 17.02.2023 r.    
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: ---
nformacja o braku wniesienia sprzeciwu: 22.02.2023r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie  Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego),  w godz. 7.00 – 15.00. piętro I, pok. 22, tel. kontaktowy: 16 632 87 22) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Ziomek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-20 09:46
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-22 14:57

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-22 14:57:39