Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.22.2020
 
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres:
-Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 oraz przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. gruntów: 883/3, 944, 946/1, 946/2, 947, 997/1 w miejscowości Karolówka, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 18.06.2020 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 26.06.2020r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 23, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-07-13 11:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 790
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-13 11:24:25