Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna złożona w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji zmieniającej prawa do decyzji administracyjnej w odniesieniu do gruntów rolnych zalesionych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z póżn. zm.), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję zmieniającą.

Kogo dotyczy
Właściciele gruntów rolnych zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Czas realizacji
Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek o przeniesienie praw do decyzji administracyjnej, oświadczenie o pobieraniu świadczeń emerytalnych lub rentowych, kopia aktu notarialnego lub postanowienia sądowego dotyczące przeniesienia własności, oświadczenie o upoważnieniu współwłaściciela gruntu do pobierania należnego ekwiwalentu.

Opłaty
Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł (część I pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (tj.Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z póżn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/bip


Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:56
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 12:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 12:00:13