Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w przypadkach losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu zezwolenia  2. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję ustalającą masę drewna do pozyskania.

Kogo dotyczy
Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Czas realizacji
Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu z podaniem przyczyn, numerem działki, wnioskowana do pozyskania ilością drewna, tytuł prawny władania nieruchomością, aktualna kopia z mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające wystąpienie przypadku losowego m.in. opinia inspektora nadzoru budowlanego, ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie prac budowlanych do których organ nie wniósł zastrzeżeń)

Opłaty
Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł , od pełnomocnictwa – 17 zł(część I pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2014 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:18
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 11:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1964
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:20:12