Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączami gazu PE dn 25RC dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntów: 396/1, 395, 394, 403, 420 położonych w miejscowości Opaka, gmina Lubaczów.  


Informacja o dacie zgłoszenia: 19.12.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu:.10.01.2023r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-12-20 14:35
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 08:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 248
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-17 08:05:54