Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1903/6, 2858, 1665, 1664, 1663 w miejscowości Dachów, gmina Cieszanów
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 25.01.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: 
informacja o braku wniesienia sprzeciwu:16.02.2023
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-01-26 14:54
  • zmodyfikował: Andrzej Pliszka
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-16 08:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 08:39:49