Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn63 wraz z przyłączem gazu PE100 SDR11 RC dn25 na działkach o nr ewid. gruntów: 2034, 1891/2, 1891/3 położonych w Horyńcu-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego, gmina Horyniec-Zdrój.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 13.05.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 3.06.2022 r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-17 07:59
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-03 11:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-03 11:04:21