Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.43.2022 z dnia 05.07.2022

 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKX 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi nn 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilenia budynków mieszkalnych oraz przebudowa istniejących przyłączy kablowych w miejscowości Doliny na działkach nr ewid. gruntów: 284, 285, 291, 292/1, 297/1, 297/2, 298, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/3, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 245, 221, 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 631/2, 635/1, 654, 655, 656/3, 97, 108/4, 108/3, 666, 665, położonych w obrębie Kowalówka oraz działkach nr ewid. gruntów: 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328,  położonych w obrębie Żuków,
oraz rozbiórkę linii napowietrznej nieizolowanej niskiego napięcia wraz z przyłączami napowietrznymi na działkach nr ewid. gruntów: 284, 285, 291, 292/1, 226/6, 222/6, 297/1, 297/2, 298, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/3, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 245, 221, 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 631/2, 635/1, 654, 655, 656/3, 97, 108/4, 108/3, 666, 665, położonych w obrębie Kowalówka oraz działkach nr ewid. gruntów: 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328,  położonych w obrębie Żuków,

Informacja o dacie zgłoszenia: 05.07.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 03.08.2022 r.

Dodatkowa informacja: skorygowanie wniosku 13.07.2022r.
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Karaś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-07-07 09:34
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 08:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 543
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-03 08:07:52