Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
                 ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilenia domku letniskowego na działce nr 28/4 w miejscowości Świdnica, gmina Horyniec-Zdrój.

Budowa linii kablowej będzie przebiegać przez działki:
•    powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0002 Horyniec-Zdrój: 28/4, 54, 65/1.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 17.02.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023 r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-20 13:19
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 09:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 09:45:58