Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor : Bartłomiej Młodowiec, os. Jagiellonów 8/2, 37-600 Lubaczów

Rodzaj inwestycji , jej adres : Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 253.5 m w Lubaczowie na działkach nr ewid. 718/2-718/9

Informacja o dacie zgłoszenia : 11.10.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 03.11.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 16 632 87 22

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Łakomy
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-10-13 14:26
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 08:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-03 08:04:56