Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony


Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn63 oraz przyłącza gazu PE100 RC SDR11 dn25 na działkach o nr ewid. gruntów: 552/2, 546 położonych w Oleszycach przy ul. Konopnickiej, gmina Oleszyce.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 28.10.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 29.11.2021 r.
 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-10-29 11:56
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 13:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-29 13:18:22