Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
                z siedzibą w Lublinie
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi w zakresie:
- budowy linii głównej kablowej niskiego napięcia nN  wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi oraz przebudowie istniejącej sieci nN, na działkach nr ewid.  gruntów: 1779, 1768, 1770/1, 1770/2, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776, 1778, 2366, 2368/1, 1777, 1780, 2367  położonych w Cieszanowie.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 10.09.2021r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 7:00 – 15:00 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,      tel. 16 632 87 20

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-15 08:41
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-06 12:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-06 12:20:02