Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 wraz z przyłączem gazu PE dn 40 RC dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntów: 1425/8, 1424/9, 1424/10, 1424/11, 1424/12, 1424/13, 1424/14, 1424/15 w miejscowości Lubaczów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 29.01.2021 r.
 Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 19.02.2021r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:46:58