Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

    Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych.
    Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 3 oraz 29a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033), § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalenia czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. 2002 nr 210, poz. 1791 oraz  Dz. U. 2006 nr 59 poz. 420), w oparciu o złożony wniosek wydzierżawia się obwody łowieckie polne.

 

 Kogo dotyczy

 Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Czas realizacji

Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat.

 

Wymagane dokumenty

    Wniosek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego:

    numer, kategorię i lokalizację obwodu,
    uzasadnienie potrzeby wydzierżawienia obwodu,
    koło łowieckie wskazane do zawarcia umowy, osoby uprawnione do reprezentacji, siedzibę, liczbę członków.

     Załącznik do wniosku: zaświadczenie o wpisie do rejestru kół łowieckich.

 

Opłaty

 Zwolnione od opłaty skarbowej - na podstawie części III, pkt 44 załącznika do ustawy z dnia      16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1827).

 

 Tryb odwoławczy

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:

1) wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia;

2) rozwiązania koła łowieckiego;

3) zgodnego oświadczenia stron.

 

 Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033).
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044).
   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalenia czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. 2002 nr 210, poz. 1791 oraz  Dz. U. 2006 nr 59 poz. 420).

 

Dane Urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

 Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

 

Numery telefonów

16/6328700,  16/6328718

 

Numer faks

16/6328709

 

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 09, I piętro.

 

Dni i godzin

Pon. – pt. 7:00 - 15:00

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 09:47
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 09:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1587
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 09:48:45