Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
   Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
    Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2033), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy zezwolenie.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy.

Czas realizacji
Zezwolenia są wydawane na wniosek osób, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do  miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty
    -Wniosek o wydanie zezwolenia,
    -Dokument potwierdzający: pochodzenie, rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka),
    -Sposób oznakowania psa i ewentualny nr rejestracyjny psa,
    -Informacja określająca miejsce i warunki utrzymania psa,
    -Kserokopia dowodu opłaty podatku od psa, 
    -Poświadczenie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
    -Oświadczenie wnioskodawcy,
    -Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
   -W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości:

- 82 zł – na podstawie części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044),

- 17 zł - prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

Podstawa prawna
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),
    Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033),
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 nr 135 poz. 909),
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów ul. Jasna 1   37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/6328718

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 9, I piętro.

Dni i godziny
Pon.- pt. 700 -  1500

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 09:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 10:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:41:01