Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.66.2021 z dnia 17.09.2021 r.

Inwestor : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A , 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji , jej adres :

 

Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz z przyłączem nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mmprojektowanych na działkach o nr ewid. gruntów: 4359/58, 4359/75, 4359/129  miejscowości Lubaczów, gmina Lubaczów, do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 4359/58.  

 

Informacja o dacie zgłoszenia : 17.09.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu :08.10.2021r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (Wydział Architektury Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22), w godz. 700 – 1500 , strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Pliszka
    data publikacji: 2021-09-22 12:21
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 09:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-11 09:59:23