Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 wraz z przyłączem gazu PE dn 40 RC dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem gazu niskiego ciśnienia PE dn 63 dla zasilania budynku handlowo usługowego na działkach o nr ewid. gruntów: 3239/35, 3224/1, 3239/1, 3217/9 w miejscowości Lubaczów oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 07.01.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.-
 informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 28.01.2021r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 23, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 20

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 820
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:43:18