Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
                Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
                 ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 RC dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntów: 948/5,  997/1, 999/1, 999/2 w miejscowości Karolówka, gmina Lubaczów.  
 

Informacja o dacie zgłoszenia: 07.01.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 28.01.2021r.
 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

          Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 09:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 09:44:18