Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
                 ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz z przyłączem kablowym nN 0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. gruntów: 55/10, 56, 58/6 w miejscowości Dąbków przy ul. Kwiatów Polnych, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 25.05.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.
 
 W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-26 13:16
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 09:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 838
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 09:31:14