Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi nn 0,4 kV typu 4x35 mm2 do zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. gruntów: 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1104/3, 1104/4, 1105, 1106, 1108, 1088, 1079, 1077/1, 1072/7, 1075/6, 1075/8, 1078/1, 075/9, 1081/6, 1081/7, 1081/4, 1081/5, 1082, 1072/5, 1072/3, 1056, 1061/2, 1061/1, 1060/2, 1060/1, 1059/4, 1072/2, 1055, 1052, 1050 w miejscowości Basznia Górna, gmina Lubaczów.  
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 10.12.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 31.12.2021r.
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00, piętro I, pok. 23, tel. kontaktowy 16 632 87 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-12-13 13:54
  • zmodyfikował: Andrzej Pliszka
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-07 13:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-07 13:50:08