Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

Rodzaj inwestycji, jej adres:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach o nr ewid: 388/1, 412, 431, 432/1, 432/3 położonych w m. Łukawiec, gm. Wielkie Oczy.

Informacja o dacie zgłoszenia: 23.06.2022 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.......................
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.07.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 23, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy (016) 632 87 23.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Sopel
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-06-24 10:02
  • zmodyfikował: Andrzej Pliszka
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 11:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-18 11:42:05