Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Rodzaj inwestycji, jej adres: 
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Krupieckiej i ul. Cichej  na działkach o nr ewid. gruntów: 464/1, 526/25, 639/9, 526/23, 526/29, 515/2 położonych w miejscowości Narol, gmina Narol.
 
Informacja o dacie zgłoszenia: 08.02.2023 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:.  -
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 02.03.2023r.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Huk
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-09 13:27
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 12:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 529
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-02 12:18:03