Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie decyzji dotyczącej zakończenia rekultywacji

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji dotyczącej zakończenia rekultywacji.
2. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (bądź z urzędu), organ wszczyna postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy:
a) o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r., (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 1161),
b) w oparciu o art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.z 2017r., poz. 2126),
c) po zasięgnięciu właściwych opinii zostaje wydana decyzja o uznaniu rekultywacji za zakończoną.

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości/ inwestorzy

Czas realizacji

Decyzja orzekająca o zakończeniu rekultywacji wydawana jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty

1. Dokumentacja z realizacji projektu rekultywacji i zagospodarowania obszaru określonego kierunkiem rekultywacji.
2. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem wykonanej rekultywacji.
3. Inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez podmiot wykonawstwa geodezyjnego.
4. Oświadczenie, że prace rekultywacyjne zostały wykonane zgodnie z uzyskanymi decyzjami i projektem rekultywacji.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz dowodem uiszczonej stosownej opłaty.
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.


Wniosek o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

Opłaty
Opłata za wydanie niniejszej decyzji wynosi 10 zł
Opłata skarbowa w przypadku udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje wniesienie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2017r. ,poz. 1161)
2. Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 1827).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2126).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 1257.)

Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1334
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:41:36