Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Sprawa: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
Podstawa prawna art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,. Prawo budowlane / Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm. /:
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20 -24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,

Załączniki:
  1. projekt budowlany uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, ( w zależności od zakresu wprowadzonych zmian opinie, uzgodnienia innych organów np. SANEPID-u ),
  2. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora do wglądu dziennik budowy /w razie potrzeby/
Opłaty:
  1. za wniosek -5,00 zł, ,
  2. za każdy załącznik - 0,50 zł
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
  1. za odwołanie - 5,00 zł.
  2. za każdy załącznik do odwołania - 0,50 zł.
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 07:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:32:54