Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez użytkowników.

Wszelkie sugestie i uwagi prosimy kierować do redakcji Biuletynu

W związku z likwidacją stanowiska kasowego, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że jest możliwość zapłaty kartami płatniczymi w poszczególnych Wydziałach lub na rachunek bankowy.

Nie ma możliwości zapłaty gotówką w kasie Starostwa.

Nr rachunku bankowego: 47 9101 0003 2001 0010 7448 0005 – opłaty za wydawanie praw jazdy i rejestrację pojazdów

Redakcja

Powiat = ludność + terytorium/obszar

Mapa Powiatu Lubaczowskiego

Herb i Flaga Powiatu Lubaczowskiego

  • POL_powiat_lubaczowski_COA-1
  • Flaga powiatu
Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie

tel.: 16 632 87 00
fax.:16 632 87 09

Adres e-mail:
starostwo@lubaczow.powiat.pl

Strona internetowa:
www.powiatlubaczowski.pl
 
Dane do korespondencji
i załatwiania spraw.
To urząd, zakład, miejsce pracy urzędników wykonujących zadania Powiatu Lubaczowskiego.
Samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu Lubaczowskiego.
 
Powiat Lubaczowski
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie

NIP: 793-15-03-563
 
Dane do fakturowania.
Powiat - jednostka samorządu terytorialnego. Powiaty Lubaczowski jest powiatem ziemskim obejmującym 8 gmin: miejska Lubaczów, wiejska Lubaczów, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec-Zdrój, Stary Dzików, Wielkie Oczy.
Samorząd powiatowy nie stanowi organu nadrzędnego ani kontrolnego nad działalnością samorządu gminnego, nie może też wkraczać w sferę samodzielności samorządu gminnego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym >>>

Samorząd powiatowy na swoim terenie spełnia funkcje administracyjne, które nie są zarezerwowane dla innych podmiotów. Na czele powiatu stoi Starosta wybierany przez radę powiatu. Starosta jest organem wykonawczym. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, składa się z radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Pracami rady kieruje Przewodniczący Rady Powiatu.

Słownik podstawowych pojęć samorządowych >>>

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 338525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 10:38:08